Організаційна стійкість компанії: проблеми та ризики

Термін «здоров’я організації» періодично з’являється в різних джерелах і, на мій погляд, йому мало приділено уваги в сучасних дослідженнях і матеріалах. Здорова організація забезпечує необхідне середовище для розвитку стратегії, фінансів, маркетингу, технології та всіх інших напрямів діяльності компанії. Саме здоровий клімат у здоровій організації є визначальним чинником успіху компанії. Здоровий клімат навіть важливіший, ніж компетентність персоналу. Компетентність накопичується поступово сама собою і її можна купити як залучення знань або кваліфікованих фахівців. Тоді як здоров’я не купиш!

Стаття відкрита для передплатників